Bulan
5 April 2023. Purnama.

14 April 2023. Kajeng Keliwon Uwudan.

19 April 2023. Buda Keliwon Ugu.

20 April 2023. Tilem.

29 April 2023. Kajeng Keliwon Enyitan.

29 April 2023. Tumpek Wayang. Pada hari ini diadakan upacara yang berkenaan dengan kesenian khususnya wayang, persembahan kehadapan Bhatara Iswara memohon agar kesenian itu lestari, menyenangkan, dan bertuah.