Dewasa Pertanian-Perkebunan


Bulan

Dewasa Ayu
04-07-2019. Srigati Jenek. Baik untuk membibit/menanam padi, menyimpan padi dilumbung, serta pelaksanaan upacaranya. Alahing dewasa 4.

10-07-2019. Srigati. Baik untuk menyimpan padi di lumbung dan menurunkan padi dari lumbung. Alahing dewasa 4.

10-07-2019. Srigati Turun. Baik untuk membibit/menanam padi, menyimpan padi, mengaturkan yadnya di lumbung, menanam kelapa, mulai membuat barang dagangan. Alahing dewasa 4.

25-07-2019. Srigati. Baik untuk menyimpan padi di lumbung dan menurunkan padi dari lumbung. Alahing dewasa 4.

25-07-2019. Srigati Munggah. Baik untuk membibit/menanam padi, membuat alat-alat berjualan, membuat pahat, menyimpan padi atau upacara padi li lumbung. Tidak baik meminjam sesuatu, menjual beli beras. Alahing dewasa 4.


Dewasa Ala
Tidak ditemukan.

Dewasa Dipakai (Ayu - Ala)
04-07-2019. Srigati Jenek. Keliwon Maulu

10-07-2019. Srigati. Kajeng Umanis Maulu

10-07-2019. Srigati Turun. Umanis Maulu

25-07-2019. Srigati. Kajeng Umanis Urukung

25-07-2019. Srigati Munggah. Umanis Urukung