Dewasa Peralatan-Senjata


Bulan

Dewasa Ayu
17-06-2023. Banyu Urug. Baik untuk membuat bendungan. Tidak baik untuk membuat sumur. Alahing dewasa 3.

20-06-2023. Banyu Urug. Baik untuk membuat bendungan. Tidak baik untuk membuat sumur. Alahing dewasa 3.

21-06-2023. Banyu Urug. Baik untuk membuat bendungan. Tidak baik untuk membuat sumur. Alahing dewasa 3.

22-06-2023. Banyu Urug. Baik untuk membuat bendungan. Tidak baik untuk membuat sumur. Alahing dewasa 3.

29-06-2023. Banyu Urug. Baik untuk membuat bendungan. Tidak baik untuk membuat sumur. Alahing dewasa 3.

30-06-2023. Banyu Urug. Baik untuk membuat bendungan. Tidak baik untuk membuat sumur. Alahing dewasa 3.


Dewasa Ala
20-06-2023. Kala Beser. Baik untuk menyadap tirta, mengasah taji, tombak. Tidak baik untuk membuat empangan/bendungan, berbicara yang sifatnya rahasia. Alahing dewasa 4.


Dewasa Dipakai (Ayu - Ala)
17-06-2023. Banyu Urug. Saniscara Kulantir

21-06-2023. Banyu Urug. Buda Tolu

22-06-2023. Banyu Urug. Wraspati Tolu

29-06-2023. Banyu Urug. Wraspati Gumbreg

30-06-2023. Banyu Urug. Sukra Gumbreg