Dewasa Peralatan-Senjata


Bulan

Dewasa Ayu
02-03-2023. Kala Kilang-kilung. Baik untuk membuat barong, membuat sok (bakul), dan segala anyam-anyaman. Alahing dewasa 3.


Dewasa Ala
Tidak ditemukan.

Dewasa Dipakai (Ayu - Ala)
02-03-2023. Kala Kilang-kilung. Wraspati Tambir