Dewasa Pertanian-Perkebunan


Bulan

Dewasa Ayu
09-01-2024. Srigati Jenek. Baik untuk membibit/menanam padi, menyimpan padi dilumbung, serta pelaksanaan upacaranya. Alahing dewasa 4.

15-01-2024. Srigati. Baik untuk menyimpan padi di lumbung dan menurunkan padi dari lumbung. Alahing dewasa 4.

15-01-2024. Srigati Turun. Baik untuk membibit/menanam padi, menyimpan padi, mengaturkan yadnya di lumbung, menanam kelapa, mulai membuat barang dagangan. Alahing dewasa 4.

30-01-2024. Srigati. Baik untuk menyimpan padi di lumbung dan menurunkan padi dari lumbung. Alahing dewasa 4.

30-01-2024. Srigati Munggah. Baik untuk membibit/menanam padi, membuat alat-alat berjualan, membuat pahat, menyimpan padi atau upacara padi li lumbung. Tidak baik meminjam sesuatu, menjual beli beras. Alahing dewasa 4.


Dewasa Ala
Tidak ditemukan.

Dewasa Dipakai (Ayu - Ala)
09-01-2024. Srigati Jenek. Keliwon Maulu

15-01-2024. Srigati. Kajeng Umanis Maulu

15-01-2024. Srigati Turun. Umanis Maulu

30-01-2024. Srigati. Kajeng Umanis Urukung

30-01-2024. Srigati Munggah. Umanis Urukung