PETUNJUK PEMAKAIAN
Mencari dewasa tertentu dapat dilakukan dengan mengisi tanda rumput pada daftar hari yang dipakai dan dihindari. Dipakai artinya hari-hari yang akan dicari, dihindari berarti hari tersebut tidak akan dicari. Bila semua tanda kotak cek pada Dipakai dikosongkan dan hanya diisi hari yang dihindari, maka semua hari akan digunakan kecuali hari yang dihindari. Contoh penggunaan: Mencari kapan hari Amerta Akasa dan Amerta Buwana, tetapi tidak ketemu Kala Gotongan dan Semut Sedulur. Pada contoh ini, isi tanda rumput pada Amerta Akasa dan Amerta Buwana pada kotak cek kolom dipakai, dan pada kolom dihindari isikan tanda rumput pada Kala Gotongan dan Semut Sedulur. Tentukan pula pada bulan dan tahun berapa akan dicari, kemudian klik Hasil.
Dipakai
Dihindari
Nama Hari
Agni Agung Doyan Basmi
Agni Agung Patra Limutan
Amerta Akasa
Amerta Bumi
Amerta Buwana
Amerta Dadi
Amerta Danta
Amerta Dewa
Amerta Dewa Jaya
Amerta Dewata
Amerta Gati
Amerta Kundalini
Amerta Masa
Amerta Murti
Amerta Pageh
Amerta Papageran
Amerta Sari
Amerta Wija
Amertayoga
Asuajeg Munggah
Asuajeg Turun
Asuasa
Ayu Badra
Ayu Dana
Ayu Nulus
Babi Munggah
Babi Turun
Banyu Milir
Banyu Urug
Bojog Munggah
Bojog Turun
Buda Gajah
Buda Ireng
Buda Suka
Carik Walangati
Catur Laba
Cintamanik
Corok Kodong
Dadig Krana
Dasa Amerta
Dasa Guna
Dauh Ayu
Derman Bagia
Dewa Ngelayang
Dewa Stata
Dewa Werdi
Dewasa Mentas
Dewasa Ngelayang
Dewasa Tanian
Dina Carik
Dina Jaya
Dina Mandi
Dirgahayu
Dirgayusa
Gagak Anungsang Pati
Geheng Manyinget
Geni Agung
Geni Murub
Geni Rawana
Gni Rawana Jejepan
Gni Rawana Rangkep
Guntur Umah/Graha
Ingkel Macan
Istri Payasan
Jiwa Menganti
Kajeng Kipkipan
Kajeng Kliwon Enyitan
Kajeng Lulunan
Kajeng Rendetan
Kajeng Susunan
Kajeng Uwudan
Kala Alap
Kala Angin
Kala Atat
Kala Awus
Kala Bancaran
Kala Bangkung, Kala Nanggung
Kala Beser
Kala Brahma
Kala Bregala
Kala Buingrau
Kala Cakra
Kala Capika
Kala Caplokan
Kala Cepitan
Kala Dangastra
Kala Dangu
Kala Demit
Kala Empas Munggah
Kala Empas Turun
Kala Gacokan
Kala Garuda
Kala Geger
Kala Gotongan
Kala Graha
Kala Gumarang Munggah
Kala Gumarang Turun
Kala Guru
Kala Ingsor
Kala Isinan
Kala Jangkut
Kala Jengkang
Kala Jengking
Kala Katemu
Kala Keciran
Kala Kilang-kilung
Kala Kingkingan
Kala Klingkung
Kala Kutila Manik
Kala Kutila 
Kala Luang
Kala Lutung Magelut
Kala Lutung Megandong
Kala Macan
Kala Mangap
Kala Manguneb
Kala Matampak
Kala Mereng
Kala Miled
Kala Mina
Kala Mretyu
Kala Muas
Kala Muncar
Kala Muncrat
Kala Ngadeg
Kala Ngamut
Kala Ngruda
Kala Ngunya
Kala Olih
Kala Pacekan
Kala Pager
Kala Panyeneng
Kala Pati
Kala Pati Jengkang
Kala Pegat
Kala Prawani
Kala Raja
Kala Rau
Kala Rebutan
Kala Rumpuh
Kala Sapuhau
Kala Sarang
Kala Siyung
Kala Sor
Kala Sudangastra
Kala Sudukan
Kala Sungsang
Kala Susulan
Kala Suwung
Kala Tampak
Kala Temah
Kala Timpang
Kala Tukaran
Kala Tumapel
Kala Tumpar
Kala Upa
Kala Was
Kala Wikalpa
Kala Wisesa
Kala Wong
Kaleburau
Kamajaya
Karna Sula
Karnasula
Lebur Awu
Lutung Megandong
Macekan Agung
Macekan Lanang
Macekan Wadon
Mreta Sula
Pamacekan
Panca Amerta
Panca Prawani
Panca Werdi
Pati Paten
Patra Limutan
Pepedan
Prabu Pendah
Prangewa
Purnama Danta
Purnasuka
Purwani
Purwanin Dina
Rangda Tiga
Rarung Pagelangan
Ratu Magelung
Ratu Mangure
Ratu Megambahan
Ratu Nanyingal
Ratu Ngemban Putra
Rekatadala Ayudana
Salah Wadi
Sampar Wangke
Sampi Gumarang Munggah
Sampi Gumarang Turun
Sarik Agung
Sarik Ketah
Sedana Tiba
Sedana Yoga
Semut Sedulur
Siwa Sampurna
Sri Bagia
Sri Murti
Sri Tumpuk
Srigati
Srigati Jenek
Srigati Munggah
Srigati Turun
Subacara
Swarga Menge
Taliwangke
Titibuwuk
Tunut Masih
Tutur Mandi
Uncal Balung
Upadana Amerta
Werdi Suka
Wisesa
Wredhi Guna
Eka Wara | -
Eka Wara | Luang
Dwi Wara | Menga
Dwi Wara | Pepet
Tri Wara | Pasah
Tri Wara | Beteng
Tri Wara | Kajeng
Catur Wara | Sri
Catur Wara | Laba
Catur Wara | Jaya
Catur Wara | Menala
Panca Wara | Umanis
Panca Wara | Paing
Panca Wara | Pon
Panca Wara | Wage
Panca Wara | Keliwon
Sad Wara | Tungleh
Sad Wara | Aryang
Sad Wara | Urukung
Sad Wara | Paniron
Sad Wara | Was
Sad Wara | Maulu
Sapta Wara | Redite
Sapta Wara | Soma
Sapta Wara | Anggara
Sapta Wara | Buda
Sapta Wara | Wraspati
Sapta Wara | Sukra
Sapta Wara | Saniscara
Asta Wara | Sri 
Asta Wara | Indra
Asta Wara | Guru
Asta Wara | Yama
Asta Wara | Ludra
Asta Wara | Brahma
Asta Wara | Kala
Asta Wara | Uma
Sanga Wara | Dangu
Sanga Wara | Jangur
Sanga Wara | Gigis
Sanga Wara | Nohan
Sanga Wara | Ogan
Sanga Wara | Erangan
Sanga Wara | Urungan
Sanga Wara | Tulus
Sanga Wara | Dadi
Dasa Wara | Pandita
Dasa Wara | Pati
Dasa Wara | Suka
Dasa Wara | Duka
Dasa Wara | Sri  
Dasa Wara | Manuh
Dasa Wara | Manusa
Dasa Wara | Raja
Dasa Wara | Dewa
Dasa Wara | Raksasa
Wuku | Sinta
Wuku | Landep
Wuku | Ukir
Wuku | Kulantir
Wuku | Tolu
Wuku | Gumbreg
Wuku | Wariga
Wuku | Warigadean
Wuku | Julungwangi
Wuku | Sungsang
Wuku | Dunggulan
Wuku | Kuningan
Wuku | Langkir
Wuku | Medangsia
Wuku | Pujut
Wuku | Pahang
Wuku | Krulut
Wuku | Merakih
Wuku | Tambir
Wuku | Medangkungan
Wuku | Matal
Wuku | Uye
Wuku | Menail
Wuku | Prangbakat
Wuku | Bala
Wuku | Ugu
Wuku | Wayang
Wuku | Kulawu
Wuku | Dukut
Wuku | Watugunung
Ingkel Pandakan | Wong
Ingkel Pandakan | Sato
Ingkel Pandakan | Mina
Ingkel Pandakan | Manuk
Ingkel Pandakan | Taru
Ingkel Pandakan | Buku
Dewa | Yamadipati
Dewa | Mahadewa
Dewa | Mahayeki
Dewa | Lungsur
Dewa | Bayu
Dewa | Cakra
Dewa | Asmara
Dewa | Maharesi
Dewa | Sambu
Dewa | Gana
Dewa | Kamajaya
Dewa | Indra 
Dewa | Kala 
Dewa | Brahma 
Dewa | Guritna
Dewa | Tantra
Dewa | Wisnu
Dewa | Surenggana
Dewa | Siwa
Dewa | Basuki
Dewa | Sakri
Dewa | Kuwera
Dewa | Citragatra
Dewa | Bisma
Dewa | Durga
Dewa | Singajalma
Dewa | Sri   
Dewa | Sadana
Dewa | Baruna
Dewa | Antaboga
Lintang | Kala Sungsang
Lintang | Dupa
Lintang | Asu
Lintang | Kartika
Lintang | Naga
Lintang | Angsa Angrem
Lintang | Panah
Lintang | Patrem
Lintang | Lembu
Lintang | Depat
Lintang | Tangis
Lintang | Salah Ukur
Lintang | Perahu Pegat
Lintang | Puwuh Atarung
Lintang | Lawean
Lintang | Kelapa
Lintang | Yuyu
Lintang | Lumbung
Lintang | Kumba
Lintang | Udang
Lintang | Begoong
Lintang | Gajah
Lintang | Kiriman
Lintang | Perahu Sarat
Lintang | Tiwa-tiwa
Lintang | Sangkatikel
Lintang | Bubu Bolong
Lintang | Sungenge
Lintang | Uluku
Lintang | Pedati
Lintang | Kuda
Lintang | Gajah Mina
Lintang | Bade
Lintang | Mengelut
Lintang | Rarung Pagelangan
Purnama-Tilem | Tilem
Purnama-Tilem | Penanggal 1
Purnama-Tilem | Penanggal 2
Purnama-Tilem | Penanggal 3
Purnama-Tilem | Penanggal 4
Purnama-Tilem | Penanggal 5
Purnama-Tilem | Penanggal 6
Purnama-Tilem | Penanggal 7
Purnama-Tilem | Penanggal 8
Purnama-Tilem | Penanggal 9
Purnama-Tilem | Penanggal 10
Purnama-Tilem | Penanggal 11
Purnama-Tilem | Penanggal 12
Purnama-Tilem | Penanggal 13
Purnama-Tilem | Penanggal 14
Purnama-Tilem | Purnama
Purnama-Tilem | Pangelong 1
Purnama-Tilem | Pangelong 2
Purnama-Tilem | Pangelong 3
Purnama-Tilem | Pangelong 4
Purnama-Tilem | Pangelong 5
Purnama-Tilem | Pangelong 6
Purnama-Tilem | Pangelong 7
Purnama-Tilem | Pangelong 8
Purnama-Tilem | Pangelong 9
Purnama-Tilem | Pangelong 10
Purnama-Tilem | Pangelong 11
Purnama-Tilem | Pangelong 12
Purnama-Tilem | Pangelong 13
Purnama-Tilem | Pangelong 14
Sasih | Kasa
Sasih | Karo
Sasih | Ketiga
Sasih | Kapat
Sasih | Kelima
Sasih | Kenam
Sasih | Kepitu
Sasih | Kewulu
Sasih | Kesanga
Sasih | Kedasa
Sasih | Jiyestha
Sasih | Sadha
Ingkel Jejepan | Mina 
Ingkel Jejepan | Taru 
Ingkel Jejepan | Sato 
Ingkel Jejepan | Patra
Ingkel Jejepan | Wong 
Ingkel Jejepan | Paksi
Watek Panca | Gajah 
Watek Panca | Watu
Watek Panca | Buta
Watek Panca | Suku
Watek Panca | Wong  
Watek Catur | Uler
Watek Catur | Gajah  
Watek Catur | Lembu 
Watek Catur | Lintah
Pararasan | Aras kembang
Pararasan | Aras tuding
Eka Jala Resi | Bagna mapasah
Wewukon | Basah cenik
Wewukon | Basah gede
Eka Jala Resi | Bawu putra
Eka Jala Resi | Buat Kemeranaan
Eka Jala Resi | Buat astawa
Eka Jala Resi | Buat kingking
Eka Jala Resi | Buat lara
Eka Jala Resi | Buat manggih suka
Eka Jala Resi | Buat merang
Eka Jala Resi | Buat sebet
Eka Jala Resi | Buat suka
Panca Suda | Bumi kepetak
Wewukon | Carik walangati
Eka Jala Resi | Dahat kingking
Wewukon | Ehep
Wewukon | Kala ingsor
Wewukon | Kala pati
Wewukon | Kala sarang
Wewukon | Kala sungsang
Eka Jala Resi | Kasobagian
Eka Jala Resi | Kemeranaan
Eka Jala Resi | Kemertaan
Eka Jala Resi | Kinasihan amerta
Eka Jala Resi | Kinasihaning jana
Pararasan | Laku air
Pararasan | Laku angin
Pararasan | Laku api
Pararasan | Laku bintang
Pararasan | Laku bulan
Pararasan | Laku bumi
Pararasan | Laku pandita sakti
Pararasan | Laku surya
Eka Jala Resi | Langgeng kayowanan
Wewukon | Lanus
Panca Suda | Lebu katiup angin
Eka Jala Resi | Luwih bagia
Eka Jala Resi | Manggih astawa
Eka Jala Resi | Manggih bagia
Eka Jala Resi | Manggih suka
Eka Jala Resi | Patining amerta
Eka Jala Resi | Rahayu
Wewukon | Rangda tiga
Wewukon | Salah wadi
Panca Suda | Satria wibawa
Panca Suda | Satria wirang
Eka Jala Resi | Sida bagia
Eka Jala Resi | Sida kasobagian
Eka Jala Resi | Subagia
Eka Jala Resi | Suka pinanggih
Eka Jala Resi | Suka rahayu
Panca Suda | Sumur sinaba
Wewukon | Tanpa guru
Eka Jala Resi | Tininggalin suka
Panca Suda | Tunggak semi
Wewukon | Was penganten
Eka Jala Resi | Werdi putra
Eka Jala Resi | Werdi sarwa mula
Panca Suda | Wisesa segara
Pratiti Samut Pada | Tresna
Pratiti Samut Pada | Upadana
Pratiti Samut Pada | Bhawa
Pratiti Samut Pada | Jati
Pratiti Samut Pada | Jaramerana
Pratiti Samut Pada | Awidya
Pratiti Samut Pada | Saskara
Pratiti Samut Pada | Widnyana
Pratiti Samut Pada | Nama rupa
Pratiti Samut Pada | Sadayatana
Pratiti Samut Pada | Separsa
Pratiti Samut Pada | Wedana
Semua Penanggal
Semua Pangelong
Bintang | Capricorn
Bintang | Aquarius
Bintang | Pisces
Bintang | Aries
Bintang | Taurus
Bintang | Gemini
Bintang | Cancer
Bintang | Leo
Bintang | Virgo
Bintang | Libra
Bintang | Scorpio
Bintang | Sagitarius
Redite Umanis
Redite Paing
Redite Pon
Redite Wage
Redite Keliwon
Soma Umanis
Soma Paing
Soma Pon
Soma Wage
Soma Keliwon
Anggara Umanis
Anggara Paing
Anggara Pon
Anggara Wage
Anggara Keliwon
Buda Umanis
Buda Paing
Buda Pon
Buda Wage
Buda Keliwon
Wraspati Umanis
Wraspati Paing
Wraspati Pon
Wraspati Wage
Wraspati Keliwon
Sukra Umanis
Sukra Paing
Sukra Pon
Sukra Wage
Sukra Keliwon
Saniscara Umanis
Saniscara Paing
Saniscara Pon
Saniscara Wage
Saniscara Keliwon
Redite Paing Sinta
Soma Pon Sinta
Anggara Wage Sinta
Buda Keliwon Sinta
Wraspati Umanis Sinta
Sukra Paing Sinta
Saniscara Pon Sinta
Redite Wage Landep
Soma Keliwon Landep
Anggara Umanis Landep
Buda Paing Landep
Wraspati Pon Landep
Sukra Wage Landep
Saniscara Keliwon Landep
Redite Umanis Ukir
Soma Paing Ukir
Anggara Pon Ukir
Buda Wage Ukir
Wraspati Keliwon Ukir
Sukra Umanis Ukir
Saniscara Paing Ukir
Redite Pon Kulantir
Soma Wage Kulantir
Anggara Keliwon Kulantir
Buda Umanis Kulantir
Wraspati Paing Kulantir
Sukra Pon Kulantir
Saniscara Wage Kulantir
Redite Keliwon Tolu
Soma Umanis Tolu
Anggara Paing Tolu
Buda Pon Tolu
Wraspati Wage Tolu
Sukra Keliwon Tolu
Saniscara Umanis Tolu
Redite Paing Gumbreg
Soma Pon Gumbreg
Anggara Wage Gumbreg
Buda Keliwon Gumbreg
Wraspati Umanis Gumbreg
Sukra Paing Gumbreg
Saniscara Pon Gumbreg
Redite Wage Wariga
Soma Keliwon Wariga
Anggara Umanis Wariga
Buda Paing Wariga
Wraspati Pon Wariga
Sukra Wage Wariga
Saniscara Keliwon Wariga
Redite Umanis Warigadean
Soma Paing Warigadean
Anggara Pon Warigadean
Buda Wage Warigadean
Wraspati Keliwon Warigadean
Sukra Umanis Warigadean
Saniscara Paing Warigadean
Redite Pon Julungwangi
Soma Wage Julungwangi
Anggara Keliwon Julungwangi
Buda Umanis Julungwangi
Wraspati Paing Julungwangi
Sukra Pon Julungwangi
Saniscara Wage Julungwangi
Redite Keliwon Sungsang
Soma Umanis Sungsang
Anggara Paing Sungsang
Buda Pon Sungsang
Wraspati Wage Sungsang
Sukra Keliwon Sungsang
Saniscara Umanis Sungsang
Redite Paing Dunggulan
Soma Pon Dunggulan
Anggara Wage Dunggulan
Buda Keliwon Dunggulan
Wraspati Umanis Dunggulan
Sukra Paing Dunggulan
Saniscara Pon Dunggulan
Redite Wage Kuningan
Soma Keliwon Kuningan
Anggara Umanis Kuningan
Buda Paing Kuningan
Wraspati Pon Kuningan
Sukra Wage Kuningan
Saniscara Keliwon Kuningan
Redite Umanis Langkir
Soma Paing Langkir
Anggara Pon Langkir
Buda Wage Langkir
Wraspati Keliwon Langkir
Sukra Umanis Langkir
Saniscara Paing Langkir
Redite Pon Medangsia
Soma Wage Medangsia
Anggara Keliwon Medangsia
Buda Umanis Medangsia
Wraspati Paing Medangsia
Sukra Pon Medangsia
Saniscara Wage Medangsia
Redite Keliwon Pujut
Soma Umanis Pujut
Anggara Paing Pujut
Buda Pon Pujut
Wraspati Wage Pujut
Sukra Keliwon Pujut
Saniscara Umanis Pujut
Redite Paing Pahang
Soma Pon Pahang
Anggara Wage Pahang
Buda Keliwon Pahang
Wraspati Umanis Pahang
Sukra Paing Pahang
Saniscara Pon Pahang
Redite Wage Krulut
Soma Keliwon Krulut
Anggara Umanis Krulut
Buda Paing Krulut
Wraspati Pon Krulut
Sukra Wage Krulut
Saniscara Keliwon Krulut
Redite Umanis Merakih
Soma Paing Merakih
Anggara Pon Merakih
Buda Wage Merakih
Wraspati Keliwon Merakih
Sukra Umanis Merakih
Saniscara Paing Merakih
Redite Pon Tambir
Soma Wage Tambir
Anggara Keliwon Tambir
Buda Umanis Tambir
Wraspati Paing Tambir
Sukra Pon Tambir
Saniscara Wage Tambir
Redite Keliwon Medangkungan
Soma Umanis Medangkungan
Anggara Paing Medangkungan
Buda Pon Medangkungan
Wraspati Wage Medangkungan
Sukra Keliwon Medangkungan
Saniscara Umanis Medangkungan
Redite Paing Matal
Soma Pon Matal
Anggara Wage Matal
Buda Keliwon Matal
Wraspati Umanis Matal
Sukra Paing Matal
Saniscara Pon Matal
Redite Wage Uye
Soma Keliwon Uye
Anggara Umanis Uye
Buda Paing Uye
Wraspati Pon Uye
Sukra Wage Uye
Saniscara Keliwon Uye
Redite Umanis Menail
Soma Paing Menail
Anggara Pon Menail
Buda Wage Menail
Wraspati Keliwon Menail
Sukra Umanis Menail
Saniscara Paing Menail
Redite Pon Prangbakat
Soma Wage Prangbakat
Anggara Keliwon Prangbakat
Buda Umanis Prangbakat
Wraspati Paing Prangbakat
Sukra Pon Prangbakat
Saniscara Wage Prangbakat
Redite Keliwon Bala
Soma Umanis Bala
Anggara Paing Bala
Buda Pon Bala
Wraspati Wage Bala
Sukra Keliwon Bala
Saniscara Umanis Bala
Redite Paing Ugu
Soma Pon Ugu
Anggara Wage Ugu
Buda Keliwon Ugu
Wraspati Umanis Ugu
Sukra Paing Ugu
Saniscara Pon Ugu
Redite Wage Wayang
Soma Keliwon Wayang
Anggara Umanis Wayang
Buda Paing Wayang
Wraspati Pon Wayang
Sukra Wage Wayang
Saniscara Keliwon Wayang
Redite Umanis Kulawu
Soma Paing Kulawu
Anggara Pon Kulawu
Buda Wage Kulawu
Wraspati Keliwon Kulawu
Sukra Umanis Kulawu
Saniscara Paing Kulawu
Redite Pon Dukut
Soma Wage Dukut
Anggara Keliwon Dukut
Buda Umanis Dukut
Wraspati Paing Dukut
Sukra Pon Dukut
Saniscara Wage Dukut
Redite Keliwon Watugunung
Soma Umanis Watugunung
Anggara Paing Watugunung
Buda Pon Watugunung
Wraspati Wage Watugunung
Sukra Keliwon Watugunung
Saniscara Umanis Watugunung
Tilem Kasa
Tilem Karo
Tilem Ketiga
Tilem Kapat
Tilem Kelima
Tilem Kenam
Tilem Kepitu
Tilem Kewulu
Tilem Kesanga
Tilem Kedasa
Tilem Jiyestha
Tilem Sadha
Purnama Kasa
Purnama Karo
Purnama Ketiga
Purnama Kapat
Purnama Kelima
Purnama Kenam
Purnama Kepitu
Purnama Kewulu
Purnama Kesanga
Purnama Kedasa
Purnama Jiyestha
Purnama Sadha
Kajeng Keliwon
Kajeng Keliwon Uwudan
Kaleng Keliwon Enyitan
Bulan  Tahun