Kelahiran
Anda lahir pada Soma Wage Dukut, jumlah urip Anda adalah 11. Sedangkan pasangan Anda pada Buda Pon Bala dan jumlah uripnya adalah 22. Berdasarkan ramalan perjodohan dari Lontar Tri Pramana, pasangan ini akan suka duka selalu berimbang.
Ingin tahu Ramalan Jodoh Anda, Klik disini
Bagi mereka yang jumlah angka hari lahirnya 3, ekspresi, sosialisasi, dan kreativitas sebagai pelajaran yang harus ditempuh dalam hidupnya. Entertainer kelas dunia, orangorang yang berkilau dan optimistik termasuk di dalamnya. Orang-orang dengan garis hidup 3 yang telah mengasah bakatnya mempunyai bakat kreatif yang istimewa, biasanya dalam verbal, tulisan, akting, atau semacamnya. Misi yang harus dicapainya dalam hidup adalah kesuksesan dalam berekspresi. Sisi cerah bagi orang-orang ini bertema harmoni, keindahan dan kesenangan, serta membagi kemampuan kreatif Anda dengan dunia. Mengasah kemampuan Anda dalam ekspresi kreatif adalah misi tertinggi bagi angka garis hidup ini. Karakter mereka hangat dan bersahabat, pembicara yang baik, sosial dan terbuka. Pembicara yang trampil dalam arti bukan hanya seseorang yang menyenangkan untuk didengar, tapi lebih penting lagi, seseorang yang mampu untuk mendengarkan. Mereka adalah individu-individu yang selalu diterima dengan baik dalam setiap... dan seterusnya
Ingin tahu garis hidup Anda, Klik disini
Otaknya cemerlang, mudah memahami pelajaran, setia pada keluarga, sopan santun, suka berpakaian rapi dan bagus. Suka mengalah, tidak mudah memutuskan hubungan. Riang gembira, mukanya berseri-seri, awet muda, dan suka pada anak-anak. Kelemahannya, bilamana kurang pendidikan dapat berbuat sewenang-wenang, sombong akan kekayaan dan kedudukanya. Suka merusak barang-barang bila marah. Tidak mau mengaku salah, suka berhutang, tidak dapat dipercaya. Tetapi kalau berpendidikan baik, orang Virgo paling mudah dipercaya.

Otaknya cemerlang, mudah memahami pelajaran, setia pada keluarga, sopan santun, suka berpakaian rapi dan bagus. Suka mengalah, tidak mudah memutuskan hubungan. Riang gembira, mukanya berseri-seri, awet muda, dan suka pada anak-anak. Kelemahannya, bilamana kurang pendidikan dapat berbuat sewenang-wenang, sombong akan kekayaan dan kedudukanya. Suka merusak barang-barang bila marah. Tidak mau mengaku salah, suka berhutang, tidak dapat dipercaya. Tetapi kalau berpendidikan baik, orang Virgo paling mudah dipercaya.... dan seterusnya.
Anda ingin tahu secara detail, Klik disini
Grafik fluktuasi kehidupan adalah grafik yang menampilkan naik turunnya rejeki, keberuntungan dan nasib seseorang selama hidupnya.

Ingin tahu grafik fluktuasi kehidupan Anda, Klik disini