Bulan
4 Juli 2018. Buda Keliwon Pegatuwakan. Hari ini menghaturkan sesaji kehadapan Shang Hyang Widi, sebagai tanda puji syukur atas kemurahan beliau melimpahkan rahmatNya sehingga hari raya Galungan dan Kuningan berjalan dengan selamat.

9 Juli 2018. Kajeng Keliwon Uwudan.

12 Juli 2018. Tilem.

14 Juli 2018. Tumpek Krulut. Menghaturkan sesaji kepada Ida Sang Hyang Widi / Bhatara Iswara di Sanggah Kemulan, mohon keselamatan.

18 Juli 2018. Buda Wage Merakih. Pemujaan kehadapan Bhatara Rambut Sedana yang disebut juga Sang Hyang Rambut Kadhala.

20 Juli 2018. Hari Bhatara Sri.

24 Juli 2018. Kajeng Keliwon Enyitan.

24 Juli 2018. Anggar Kasih Tambir.

27 Juli 2018. Purnama.

31 Juli 2018. Anggara Paing Medangkungan. Memuja Ida Sanghyang Widi/Bhatara Brahma di Merajan Kawitan / Paibon.