Bulan
4 April 2019. Tilem.

10 April 2019. Buda Keliwon Ugu.

19 April 2019. Purnama.

20 April 2019. Kajeng Keliwon Uwudan.

20 April 2019. Tumpek Wayang. Pada hari ini diadakan upacara yang berkenaan dengan kesenian khususnya wayang, persembahan kehadapan Bhatara Iswara memohon agar kesenian itu lestari, menyenangkan, dan bertuah.

24 April 2019. Buda Wage Kulawu. Hari ini pemujaan terhadap Bhatara Rambut Sedhana yang melimpahkan kemakmuran dan kesejahteraan.

26 April 2019. Hari Bhatara Sri.

30 April 2019. Anggar Kasih Dukut.