Dewasa Peralatan-Senjata

Dewasa Ayu
02-09-2019. Kala Kilang-kilung. Baik untuk membuat barong, membuat sok (bakul), dan segala anyam-anyaman. Alahing dewasa 3.

19-09-2019. Kala Kilang-kilung. Baik untuk membuat barong, membuat sok (bakul), dan segala anyam-anyaman. Alahing dewasa 3.


Dewasa Ala
Tidak ditemukan.

Dewasa Dipakai (Ayu - Ala)
02-09-2019. Kala Kilang-kilung. Soma Krulut

19-09-2019. Kala Kilang-kilung. Wraspati Tambir