Dewasa Peralatan-Senjata


Bulan

Dewasa Ayu
03-07-2018. Banyu Urug. Baik untuk membuat bendungan. Tidak baik untuk membuat sumur. Alahing dewasa 3.

08-07-2018. Kala Ngadeg. Baik untuk membuat pintu gerbang, tembok pekarangan, pagar, sangkar ayam (guwungan), kisa pengaduan, mulai memeliharan ayam kurungan, membuat empangan/bendungan. Alahing dewasa 3.

09-07-2018. Banyu Urug. Baik untuk membuat bendungan. Tidak baik untuk membuat sumur. Alahing dewasa 3.

09-07-2018. Banyu Urug. Baik untuk membuat bendungan. Tidak baik untuk membuat sumur. Alahing dewasa 3.

13-07-2018. Banyu Urug. Baik untuk membuat bendungan. Tidak baik untuk membuat sumur. Alahing dewasa 3.

16-07-2018. Banyu Urug. Baik untuk membuat bendungan. Tidak baik untuk membuat sumur. Alahing dewasa 3.

17-07-2018. Banyu Urug. Baik untuk membuat bendungan. Tidak baik untuk membuat sumur. Alahing dewasa 3.

23-07-2018. Kala Ngadeg. Baik untuk membuat pintu gerbang, tembok pekarangan, pagar, sangkar ayam (guwungan), kisa pengaduan, mulai memeliharan ayam kurungan, membuat empangan/bendungan. Alahing dewasa 3.

25-07-2018. Banyu Urug. Baik untuk membuat bendungan. Tidak baik untuk membuat sumur. Alahing dewasa 3.

26-07-2018. Banyu Urug. Baik untuk membuat bendungan. Tidak baik untuk membuat sumur. Alahing dewasa 3.

28-07-2018. Banyu Urug. Baik untuk membuat bendungan. Tidak baik untuk membuat sumur. Alahing dewasa 3.

30-07-2018. Banyu Urug. Baik untuk membuat bendungan. Tidak baik untuk membuat sumur. Alahing dewasa 3.


Dewasa Ala
16-07-2018. Kala Beser. Baik untuk menyadap tirta, mengasah taji, tombak. Tidak baik untuk membuat empangan/bendungan, berbicara yang sifatnya rahasia. Alahing dewasa 4.


Dewasa Dipakai (Ayu - Ala)
03-07-2018. Banyu Urug. Anggara Pahang

08-07-2018. Kala Ngadeg. Redite Krulut

09-07-2018. Banyu Urug. Soma Krulut

09-07-2018. Banyu Urug. Soma Krulut

13-07-2018. Banyu Urug. Sukra Krulut

17-07-2018. Banyu Urug. Anggara Merakih

23-07-2018. Kala Ngadeg. Soma Tambir

25-07-2018. Banyu Urug. Buda Tambir

26-07-2018. Banyu Urug. Wraspati Tambir

28-07-2018. Banyu Urug. Saniscara Tambir

30-07-2018. Banyu Urug. Soma Medangkungan