Dewasa Pertanian-Perkebunan

Dewasa Ayu
05-05-2020. Srigati. Baik untuk menyimpan padi di lumbung dan menurunkan padi dari lumbung. Alahing dewasa 4.

05-05-2020. Srigati Turun. Baik untuk membibit/menanam padi, menyimpan padi, mengaturkan yadnya di lumbung, menanam kelapa, mulai membuat barang dagangan. Alahing dewasa 4.

20-05-2020. Srigati. Baik untuk menyimpan padi di lumbung dan menurunkan padi dari lumbung. Alahing dewasa 4.

20-05-2020. Srigati Munggah. Baik untuk membibit/menanam padi, membuat alat-alat berjualan, membuat pahat, menyimpan padi atau upacara padi li lumbung. Tidak baik meminjam sesuatu, menjual beli beras. Alahing dewasa 4.

29-05-2020. Srigati Jenek. Baik untuk membibit/menanam padi, menyimpan padi dilumbung, serta pelaksanaan upacaranya. Alahing dewasa 4.


Dewasa Ala
Tidak ditemukan.

Dewasa Dipakai (Ayu - Ala)
05-05-2020. Srigati. Kajeng Umanis Maulu

05-05-2020. Srigati Turun. Umanis Maulu

20-05-2020. Srigati. Kajeng Umanis Urukung

20-05-2020. Srigati Munggah. Umanis Urukung

29-05-2020. Srigati Jenek. Keliwon Maulu