Kelahiran Anda


Berdasarkan
Ramalan

Tahun

2 Januari 2020. Mandul, Sering Mendapat Kesusahan

6 Januari 2020. Sulit Mendapatkan Keturunan

9 Januari 2020. Amat Buruk, Selalu Menderita

11 Januari 2020. Mandul, Sering Mendapat Kesusahan

12 Januari 2020. Amat Buruk, Selalu Menderita

19 Januari 2020. Buruk, Hidup Serba Kurang

26 Januari 2020. Buruk, Hidup Serba Kurang

2 Pebruari 2020. Amat Buruk, Selalu Menderita

3 Pebruari 2020. Buruk, Hidup Serba Kurang

16 Pebruari 2020. Mandul, Sering Mendapat Kesusahan

17 Pebruari 2020. Buruk, Sering Sakit-Sakitan

18 Pebruari 2020. Buruk, Sering Sakit-Sakitan

21 Pebruari 2020. Mandul, Sering Mendapat Kesusahan

23 Pebruari 2020. Sulit Mendapatkan Keturunan

25 Pebruari 2020. Buruk, Sering Sakit-Sakitan

27 Pebruari 2020. Mandul, Sering Mendapat Kesusahan

1 Maret 2020. Amat Buruk, Selalu Menderita

6 Maret 2020. Buruk, Sering Sakit-Sakitan

16 Maret 2020. Amat Buruk, Selalu Menderita

18 Maret 2020. Amat Buruk, Selalu Menderita

24 Maret 2020. Sering Mengalami Kesusahan

4 April 2020. Sering Mengalami Kesusahan

7 April 2020. Buruk, Hidup Serba Kurang

8 April 2020. Buruk, Hidup Serba Kurang

13 April 2020. Buruk, Sering Sakit-Sakitan

14 April 2020. Buruk, Hidup Serba Kurang

16 April 2020. Sering Mengalami Kesusahan

17 April 2020. Buruk, Hidup Serba Kurang

20 April 2020. Buruk, Sering Sakit-Sakitan

22 April 2020. Mandul, Sering Mendapat Kesusahan

28 April 2020. Buruk, Hidup Serba Kurang

3 Mei 2020. Amat Buruk, Selalu Menderita

5 Mei 2020. Sering Bertengkar dan Kecewa

6 Mei 2020. Mandul, Sering Mendapat Kesusahan

11 Mei 2020. Buruk, Hidup Serba Kurang

12 Mei 2020. Amat Buruk, Selalu Menderita

13 Mei 2020. Amat Buruk, Selalu Menderita

16 Mei 2020. Sering Bertengkar dan Kecewa

19 Mei 2020. Amat Buruk, Selalu Menderita

20 Mei 2020. Amat Buruk, Selalu Menderita

23 Mei 2020. Buruk, Hidup Serba Kurang

26 Mei 2020. Amat Buruk, Selalu Menderita

29 Mei 2020. Amat Buruk, Selalu Menderita

1 Juni 2020. Buruk, Hidup Serba Kurang

4 Juni 2020. Buruk, Hidup Serba Kurang

7 Juni 2020. Buruk, Sering Sakit-Sakitan

9 Juni 2020. Amat Buruk, Selalu Menderita

12 Juni 2020. Buruk, Hidup Serba Kurang

19 Juni 2020. Buruk, Hidup Serba Kurang

20 Juni 2020. Sering Mengalami Kesusahan

22 Juni 2020. Sering Bertengkar dan Kecewa

28 Juni 2020. Buruk, Hidup Serba Kurang

29 Juni 2020. Buruk, Hidup Serba Kurang

3 Juli 2020. Mandul, Sering Mendapat Kesusahan

4 Juli 2020. Amat Buruk, Selalu Menderita

6 Juli 2020. Amat Buruk, Selalu Menderita

7 Juli 2020. Sulit Mendapatkan Keturunan

8 Juli 2020. Mandul, Sering Mendapat Kesusahan

11 Juli 2020. Mandul, Sering Mendapat Kesusahan

13 Juli 2020. Amat Buruk, Selalu Menderita

14 Juli 2020. Buruk, Hidup Serba Kurang

17 Juli 2020. Amat Buruk, Selalu Menderita

18 Juli 2020. Mandul, Sering Mendapat Kesusahan

22 Juli 2020. Buruk, Sering Sakit-Sakitan

23 Juli 2020. Mandul, Sering Mendapat Kesusahan

24 Juli 2020. Amat Buruk, Selalu Menderita

25 Juli 2020. Mandul, Sering Mendapat Kesusahan

27 Juli 2020. Amat Buruk, Selalu Menderita

28 Juli 2020. Buruk, Sering Sakit-Sakitan

30 Juli 2020. Mandul, Sering Mendapat Kesusahan

3 Agustus 2020. Sulit Mendapatkan Keturunan

6 Agustus 2020. Amat Buruk, Selalu Menderita

8 Agustus 2020. Mandul, Sering Mendapat Kesusahan

9 Agustus 2020. Amat Buruk, Selalu Menderita

16 Agustus 2020. Buruk, Hidup Serba Kurang

23 Agustus 2020. Buruk, Hidup Serba Kurang

30 Agustus 2020. Amat Buruk, Selalu Menderita

31 Agustus 2020. Buruk, Hidup Serba Kurang

13 September 2020. Mandul, Sering Mendapat Kesusahan

14 September 2020. Buruk, Sering Sakit-Sakitan

15 September 2020. Buruk, Sering Sakit-Sakitan

18 September 2020. Mandul, Sering Mendapat Kesusahan

20 September 2020. Sulit Mendapatkan Keturunan

22 September 2020. Buruk, Sering Sakit-Sakitan

24 September 2020. Mandul, Sering Mendapat Kesusahan

27 September 2020. Amat Buruk, Selalu Menderita

2 Oktober 2020. Buruk, Sering Sakit-Sakitan

12 Oktober 2020. Amat Buruk, Selalu Menderita

14 Oktober 2020. Amat Buruk, Selalu Menderita

20 Oktober 2020. Sering Mengalami Kesusahan

31 Oktober 2020. Sering Mengalami Kesusahan

3 Nopember 2020. Buruk, Hidup Serba Kurang

4 Nopember 2020. Buruk, Hidup Serba Kurang

9 Nopember 2020. Buruk, Sering Sakit-Sakitan

10 Nopember 2020. Buruk, Hidup Serba Kurang

12 Nopember 2020. Sering Mengalami Kesusahan

13 Nopember 2020. Buruk, Hidup Serba Kurang

16 Nopember 2020. Buruk, Sering Sakit-Sakitan

18 Nopember 2020. Mandul, Sering Mendapat Kesusahan

24 Nopember 2020. Buruk, Hidup Serba Kurang

29 Nopember 2020. Amat Buruk, Selalu Menderita

1 Desember 2020. Sering Bertengkar dan Kecewa

2 Desember 2020. Mandul, Sering Mendapat Kesusahan

7 Desember 2020. Buruk, Hidup Serba Kurang

8 Desember 2020. Amat Buruk, Selalu Menderita

9 Desember 2020. Amat Buruk, Selalu Menderita

12 Desember 2020. Sering Bertengkar dan Kecewa

15 Desember 2020. Amat Buruk, Selalu Menderita

16 Desember 2020. Amat Buruk, Selalu Menderita

19 Desember 2020. Buruk, Hidup Serba Kurang

22 Desember 2020. Amat Buruk, Selalu Menderita

25 Desember 2020. Amat Buruk, Selalu Menderita

28 Desember 2020. Buruk, Hidup Serba Kurang

31 Desember 2020. Buruk, Hidup Serba Kurang

Berbudi luhur, selalu memperjuangkan keadilan, kemajuan, dan kesejahteraan. Bersedia berkorban untuk kebahagiaan orang lain. Ada yang berwatak keras kepala terkadang suka melamun. Berbakat dalam menciptakan karya-karya baru dalam hal musik. Cerdas, namun karena suka melamun kadang-kadang menjadi tidak menentu. Keseimbangan dalam jiwanya amat tinggi banyak orang yang meminta nasehat kepadanya. Manis peramah, suka pada kehiudupan yang lurus. Hemat, tidak tamak terhadap kebendaan. Wanita Aquarius tidak segan, berani bertindak melebihi kaum pria. Kelemahannya, suka menunda-nunda pekerjaan, seringkali sombong, gila hormat, bicaranya seringkali berlebihan sehingga seringkali menimnulkan kedustaan dalam membanggakan diri. Kadang kala kehilangan kepercayaan diri. Bila hendak mencapai maksudnya, kadang sampai hati melanggar aturan.

Berbudi luhur, selalu memperjuangkan keadilan, kemajuan, dan kesejahteraan. Bersedia berkorban untuk kebahagiaan orang lain. Ada yang berwatak keras kepala terkadang suka melamun. Berbakat dalam menciptakan karya-karya baru dalam hal musik. Cerdas, namun karena suka melamun kadang-kadang menjadi tidak menentu. Keseimbangan dalam jiwanya amat tinggi banyak orang yang meminta nasehat kepadanya. Manis peramah, suka pada kehiudupan yang lurus. Hemat, tidak tamak terhadap kebendaan. Wanita Aquarius tidak segan, berani bertindak melebihi kaum pria. Kelemahannya, suka menunda-nunda pekerjaan, seringkali sombong, gila hormat, bicaranya seringkali berlebihan sehingga seringkali menimnulkan kedustaan dalam membanggakan diri. Kadang kala kehilangan kepercayaan diri. Bila hendak mencapai maksudnya, kadang sampai hati melanggar aturan.... dan seterusnya.
Anda ingin tahu secara detail, Klik disini
Anda lahir pada Wraspati Paing Julungwangi, jumlah urip Anda adalah 24. Sedangkan pasangan Anda pada Soma Paing Kulawu dan jumlah uripnya adalah 22. Berdasarkan ramalan perjodohan dari Lontar Tri Pramana, pasangan ini akan hidup tenang dan bahagia.
Ingin tahu Ramalan Jodoh Anda, Klik disini
Dewa Sambu, Sifatnya terbuka, agak cerewet, murah hati, peka perasaannya, selalu kasihan dan menolong orang menderita, budinya luhur, banyak teman, tetapi agak sulit rejekinya.

Setiap usahanya selalu dikerjakan atau ditangani dengan sungguh-sungguh. Rajin dan ulet belajar. Sangat senang bila dapat menikmati hasil karyanya sendiri. Namun sulit untuk mengembara menjauhi tempat kelahirannya. Bicara agak keras yang menyebabkan orang lain cepat tersinggung.... dan seterusnya.
Ingin tahu kepribadian Anda, Klik disini